Lektoři

Ing. Jan Knaisl

Ing. Jan Knaisl

Vedoucí kurzů jógy

 • dlouholetý lektor, cvičitel, organizátor a propagátor jógy, který zemřel 31.3.2022 po útoku žáka střední školy, kde učil
 • od 90. let předseda výkonného výboru Českého svazu jógy, z.s. (ČSJ), učitel a cvičitel jógy
 • mezinárodně uznávaný učitel jógy - International Registered Yoga Teacher IYF
 • zástupce mezinárodní olympijské organizace jógy International Yoga Olympic Committee, účastník mezinárodních olympijských her v józe 2020, kde obsadil úctyhodné 11.místo v kategorii jógové ásany, senior 50+
 • absolvent ČVUT (FEL), Pedagogické fakulty UK, kurzů jógy III., II. a I. trenérské třídy na FTVS
 • lektor školení jógy II.třídy, I.třídy na FTVS a studia jógové terapie, vedoucí oddílu jógy TJ Háje
 • společně s manželkou autor knih o józe, článků o józe v novinách a časopisech, nahrávek o józe v rozhlase, na CD i DVD

 • Od podzimu 2022 s námi při vedení kurzů spolupracuje MUDr. Karel NEŠPOR, CSc.
PhDr. Ivana Knaislová

PhDr. Ivana Knaislová

Lektorka

 • od 90. let spolupracovnice Českého svazu jógy, z.s. (ČSJ), dlouholetá učitelka a cvičitelka jógy
 • vedoucí oddílu jógy TJ Háje
 • absolventka Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty UK, kurzů jógy III. a II.třídy
 • lektorka školení jógy II.třídy, I.třídy na FTVS a kurzů jógové terapie
 • společně s manželem autorka knih o józe, mnoha článků o józe v novinách a časopisech, nahrávek o józe v rozhlase, na CD i DVD, překladatelka
Mgr. Libuše Simandlová

Mgr. Libuše Simandlová

Předsedkyně zkušební komise

 • členka výkonného výboru Českého svazu jógy, z.s. (ČSJ), dlouholetá učitelka a cvičitelka jógy
 • původně členka výboru Střediska jógy sw. Satyanandy, dnes jedna z cvičitelek a lektorek oddílu TJ Sokol pražský
 • absolventka Filozofické fakulty UK a kurzů jógy III., II.třídy a také I.třídy na FTVS
 • předsedkyně zkušební komise v kurzech při Českém svazu jógy, z.s., nově lektorka kurzů jógové terapie
Karel Nešpor

Karel Nešpor

Lektor jógových seminářů a cvičitel jógy

 • emeritní primář
 • autor mnoha knih na poli medicíny i jógy, více na webu www.drnespor.eu
 • autor řady zajímavých videí na youtube.com
 • lektor kurzů pro zdravotníky
 • lektor seminářů o józe, cvičitel jógy
 • spojen s Bihárskou školou jógy v severní Indii (www.biharyoga.net)
 • zakladatel externího studia jógy na FTVS UK spolu s Janem Knaislem