Kurz jógové terapie

  • Kurz je určen zájemcům, kteří mají hlubší zájem o studium jógy nebo hledají další nabídku vzdělávání v józe. Podmínkou účasti není předchozí vzdělání v józe, i když se zájemcům o kurz doporučuje mít aspoň základní povědomí o józe.

  • Předchůdcem kurzu bylo školení tzv. I.třídy pořádané v letech 1994 - 2012, které jsme připravili a prosadili na FTVS UK, a později v letech 2012 - 2022 víkendová školení jógové terapie. Všechny tyto kurzy a skolení probíhaly pod vedením Jana a Ivany Knaislových.

  • Průvodci v současné nové podobě kurzu jógové terapie vám budou: MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ivana Knaislová a Mgr. Libuše Simandlová. Obsah kurzu je široký a zahrnuje především jógovou praxi, zejména ve vztahu k jógové terapii. Na setkáních se ale dozvíte také informace z teorie a filozofie jógy. Další běh nové podoby kurzů jógové terapie naváže novými tématy, takže bude přínosný jak pro dřívější absolventy kurzu, tak pro nové zájemce.
  • Karel Nešpor má pro odpolední semináře připravená témata: Jóga coby léčba, ale ne jakákoliv jóga. / Očistné techniky. / Dech života. / Aby se mozkové buňky radostně množily. / Kde máme svůj druhý mozek. / Karma, karma jóga a její vztah s jiným směrům jógy.
  • Ivana Knaislová nabídne během pěti dopoledních bloků pokračování technik jógy, pomocí nichž si lze poradit s napětím na vědomé i nevědomé úrovni. Vysvětlíme si teorii a vyzkoušíme si praxi speciálních koncentračních technik (dháran) a také vybraných muder. Budeme se věnovat dalším stupňům praxe bandh a jejich zapojení do pránajámických technik. Pokračovat budeme i s praxí pro pánevní oblast vč. bodu kanda.
  • S Líbou Simandlovou v závěru kurzu nahlédnete do další praxe pránájámy v návaznosti na učení Paramahansy Swami Satyanandy (Bihal School of Yoga) a Dr. M.V. Bholeho (Kaivalyadharma Yoga Institute).
  • Absolventi získají osvědčení od Českého svazu jógy, z.s.

  • Činnost Českého svazu jógy, z.s., zejména pořádání kurzů pro budoucí cvičitele jógy, byla realizována s pomocí dotačního programu MŠMT, Projekt V a později programu NSA

Cena
5000,- Kč za 6 sobotních celodenních seminářů

Místo konání:

Základní škola Jižní IV / 1750, Praha 4 - Spořilov

Termíny najdete na úvodní stránce webu - v novinkách.

Lektoři: PhDr. Ivana Knaislová, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Mgr. Libuše Simandlová