Kurz jógové terapie

  • Kurz je určen zájemcům, kteří mají hlubší zájem o studium jógy nebo hledají další nabídku vzdělávání v józe. Podmínkou účasti není předchozí vzdělání v józe, i když se zájemcům o kurz doporučuje mít aspoň základní povědomí o józe.
  • Předchůdcem kurzu bylo školení tzv. I.třídy pořádané v letech 1994 - 2012, které jsme připravili a prosadili na FTVS UK, a později v letech 2012 - 2022 víkendová školení jógové terapie v Praze na Spořilově. Všechny tyto kurzy a skolení probíhaly pod vedením Jana a Ivany Knaislových.

  • Průvodci v současné nové podobě kurzu jógové terapie vám budou: MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ivana Knaislová a Mgr. Libuše Simandlová.
  • Obsah kurzu je široký a zahrnuje především jógovou praxi, zejména ve vztahu k jógové terapii. Na setkáních se ale dozvíte také informace z teorie a filozofie jógy. Každý běh kurzu jógové terapie se snaží navázat novými tématy, aby byl přínosný jak pro dřívější absolventy kurzu, kteří se do něj opakovaně vracejí, tak pro nové zájemce z řad cvičitelů, cvičenců i široké veřejnosti.
  • Karel Nešpor si tentokrát zvolil témata: Na co si dát pozor. Kompenzační aktivity. Jóga a práce. / Emoce prospěšné i neprospěšné. Bhakti jóga v běžném životě. / Pět orgánů a pět těl. Džňána jóga v běžném životě. / Uvědomování, relaxace imaginace. Karma jóga v běžném životě. / To jednoduché je často nelepší. Mantra jóga. / Pohyb, dech a prána. Malá osvícení.
  • Ivana Knaislová nabídne další techniky jógy, pomocí nichž si lze poradit s napětím na vědomé i nevědomé úrovni. Budeme pokračovat s teorií i praxí koncentračních a meditačních technik (dháran a dhján). Zaměříme se také na praxi vybraných muder a bandh i jejich zapojení do pránajámických technik.
  • S Líbou Simandlovou v závěru kurzu nahlédnete do další praxe pránájámy v návaznosti na učení Paramahansy Swami Satyanandy (Bihal School of Yoga) a Dr. M.V. Bholeho (Kaivalyadharma Yoga Institute).
  • Absolventi získají osvědčení od Českého svazu jógy, z.s.

  • Činnost Českého svazu jógy, z.s., zejména pořádání kurzů pro budoucí cvičitele jógy, byla realizována s pomocí dotačního programu MŠMT, Projekt V a později programu NSA

Cena
5000,- Kč za 6 sobotních celodenních seminářů

Místo konání:

Základní škola Jižní IV / 1750, Praha 4 - Spořilov

Termíny najdete na úvodní stránce webu - v novinkách.

Lektoři: PhDr. Ivana Knaislová, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Mgr. Libuše Simandlová