FAQ

Nutné to není, i když jakákoliv předchozí praxe studenta je vhodná, protože mu při osvojování znalostí a dovedností pomůže.

Kurzy II.třídy pro instruktory jógy již neotevíráme, ale byly určené úplně všem, kteří měli zájem se něco o józe dozvědět. Kurzy jógové terapie nevyžadují předchozí vzdělání v józe, ale určité dovednosti a znalosti z jógy jsou vítány.

Ne, nejsou. Pro kurzy jógové terapie limitující podmínky nejsou. Kurzy II.třídy pro instruktory, které již nepořádáme, limity měly.

Protože Český svaz jógy,z.s. se přípravě lektorů jógy a vzdělávání v józe věnuje již od začátku 90. let minulého století.

Připravil a prosadil podobu studia I.třídy jógy v ČR (nejvyššího stupně vzdělání v józe) a od 90.let až do roku 2022 také pořádal každý rok akreditované školení jógy II.třídy (pro instruktory jógy), které je potřeba v případě živnostenského oprávnění. Pro zájemce o další studium jógy navazovalo na tyto kurzy školení jógy se zaměřením na jógovou terapii, které jsme pořádali od 90.let až do r. 2022. Pod vedením lektorů Jana a Ivany Knaislových prošly těmito kurzy již stovky úspěšných a spokojených absolventů.

Těm, kteří chtějí studovat jógu dál, nabízíme novou podobu kurzů jógové terapie. Tyto kurzy vedou velmi zkušení a dlouholetí učitelé jógy, autoři mnoha knih o józe a nahrávek s jógovým cvičením - MUDr. Karel Nešpor, PhDr. Ivana Knaislová, Mgr. Libuše Simandlová. Jsou vysokoškolsky, příp. i pedagogicky vzdělaní a mají s vedením kurzů jógy jako učitelé i jako cvičitelé bohaté zkušenosti.

Erudicí, tj. dlouholetými zkušenostmi lektorů s vedením kurzů pro veřejnost. Jejich odborné vzdělání v józe, příp. i pedagogické vzdělání a také dlouholetá osobní praxe jim umožnila vytvořit ucelený, propracovaný systém výuky. Jeho prostřednictvím si uchazeči nejen mnoho věcí osvojí, ale také se leccos o sobě dozví.

Situace se týkala kurzů II.třídy pro instruktory jógy a šlo ji řešit - po předchozí dohodě s lektory se ve výjimečných případech ze závažných důvodů domluvilo náhradní řešení.

Kurzy jógové terapie přijímací řízení neobsahují.

Vzhledem k tomu, že Český svaz jógy již od podzimu 2022 kurzy II.třídy pro instruktory nepořádá, není nutné tuto otázku řešit. Nicméně ti, kteří se účastní kurzů pro instruktory jógy u nějaké organizace, musí mít v přípravě zahrnutou jak specializaci "jógy", tak "všeobecnou část", tzv. vědecký trénink licence B, což vyžaduje MŠMT.

Pokud chcete kurz II.třídy vystudovat především kvůli sobě, všeobecné části se zúčastnit nemusíte.

Pokud jste všeobecnou část nedávno absolvovali v souvislosti s jinými kurzy a doložíte to potvrzením, kurz znovu absolvovat nemusíte. V současné době již tato otázka není v ČSJ řešena, protože kurzy II.třídy pro instruktory od podzimu 2022 nepořádáme.

V současné době již tato otázka není v ČSJ řešena, protože kurzy II.třídy pro instruktory od podzimu 2022 nepořádáme. Máte-li dojem, že jste v předchozích letech absolvovali vzdělání podobné všeobecné části, můžete se zkusit domluvit s příslušným subjektem, zda by vám vystavil písemné potvrzení, jímž garantuje rozsah a obsah všeobecné části. Bude-li potvrzení dostačující, kurz všeobecné části absolvovat nemusíte.

Ano, ale jen nepřímo. Můžete si najít jejich příspěvky na webu, kanálu youtube, přečíst jejich knížky nebo poslechnout jejich nahrávky. Můžete se také zúčastnit nějakého cvičení, které vedou ve svých oddílech nebo na svých akcích.