Kurz pro instruktory jógy (dříve tzv. II. třídy)

  • Nové kurzy pro instruktory se již NEPOŘÁDAJÍ.
  • Kurzy běžely od r. 1997 a byly akreditované Ministerstvem mládeže, tělovýchovy a sportu. Po úmrtí vedoucího organizátora a lektora Ing. Jana Knaisla v r. 2022 v nich už Český svaz jógy nepokračuje.
  • Místo nich NABÍZÍME kurzy jógové terapie v upravené podobě s lektory Karlem Nešporem, Ivanou Knaislovou a Líbou Simandlovou.Více informací najdete na samostatné záložce.
  • V dřívějších kurzech II.třídy absolventi získávali titul instruktor jógy (původně cvičitel jógy II.třídy) a na základě osvědčení si mohli požádat o vydání živnostenského oprávnění pro cvičení jógy.
  • Školení probíhalo po dobu 10 víkendů věnovaných specializaci jógy a dále 2 víkendů tzv. všeobecné části, kterou pro nás pořádala Vyšší odborná škola ČUS. Osvědčení o všeobecné části ale bylo možné získat i na MU v Brně či FTVS UK v Praze.
  • Předpokladem pro přijetí do kurzu byla účast na přijímacím řízení.
  • Kurz probíhal v délce 150 hodin, resp. celkem 200 hodin.
  • Činnost Českého svazu jógy, z.s., zejména pořádání kurzů pro budoucí cvičitele jógy, byla realizována s pomocí dotačního programu MŠMT, Projekt V, později programu NSA

Cena
500,- Kč bývalá cena za přijímací řízení
9500,- Kč bývalá cena za 10 víkendů specializace jógy
3100,- Kč bývalá cena za všeobecnou část (cenu si určovala Vyšší odborná škola České unie sportu, která kurz pořádala

Místo konání:

Základní škola Jižní IV / 1750, Praha 4 - Spořilov. Mimopražští účastníci kurzu mohli ve škole zdarma přespat.

Přijímací řízení a všeobecná část probíhaly v objektu České unie sportu, Zátopkova 100/2, v Praze 6 na Strahově.

Termíny byly zveřejněny na úvodní stránce webu - v novinkách.