Knížky

Knížky

Encyklopedie jógy

Encyklopedie jógy

(2015 Rubico)

Lze ještě zakoupit od ČSJ po domluvě na mailu joga.cz@seznam.cz nebo při nástupu do kurzu jógové terapie. Velká encyklopedie jógy, která dosud na našem trhu chyběla, shrnuje vše podstatné jak z teorie a filozofie jógy, tak co se týká cviků a technik jógy. Přehledným způsobem propojuje jednotlivá hesla mezi sebou, vysvětluje teoretické a filozofické pojmy v souvislostech a podrobně charakterizuje jednotlivé techniky. Najdete v ní nafocené nebo nakreslené ásany a mudry, včetně uvedení jejich účinků a kontraindikací. Začátečníci v knize najdou vše, co potřebují pro cvičení, a studentům jógy usnadní pochopení výkladu.

Unijóga

Unijóga

(2007 Beta DOBROVSKÝ)

Tato výpravná publikace o józe obsahuje 400 stran textu, 130 barevných celostránkových fotografií ásan, doprovodné kresby a ilustrační materiály. Informace jsou roztříděny do čtyř kapitol. První kapitola shrnuje základní principy teorie a filozofie jógy. Druhá kapitola se věnuje tématu energie, práci s ní a také čakrám. Třetí kapitola je zaměřena na praxi jógy a popisuje průpravné techniky, ásany, mudry a bandhy a také očistnou praxi šat karmas. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vybrané koncentrační a meditační cvičení vyšších stupňů jógy. V současné době se chystá reedice knihy u jiného nakladatele.

S jógou na cestě životem

S jógou na cestě životem

(2002 Olympia)

Kniha je malou encyklopedií jógy, která pomocí 126 hesel přibližuje přes 400 základních termínů filozofie jógy. Je určena těm zájemcům, kteří čtou literaturu o józe a nerozumí dobře všem termínům nebo neznají souvislosti mezi nimi. Hesla, která vysvětlují jednotlivé pojmy, jsou mezi sebou přehledně propojena odkazy. Na závěr knihy je zařazena obrazová příloha s přehledem jak průpravných cviků, tak i 290 pozic zvaných ásany.

CD a DVD

Jóga jako cesta za poznáním vlastního já

Jóga jako cesta za poznáním vlastního já

(2009 Power Yoga Akademie s.r.o.)

DVD nabízí méně známý pohled na cvičení jógy. První část je věnována třem aspektům jógy. Pohybu (aspekt zdraví), rovnováze (aspekt harmonie) a pochopení (aspekt poznání). Cesta hledajícího obvykle začíná pohybem a touhu hýbat se si člověk spojuje s přáním být zdravý. Pohyb směřuje v józe ke snaze vrátit tělu klid a najít v mysli ztracenou rovnováhu. Po vyrovnání těla s myslí zmizí vazba k nim a člověk objeví energii, která ho vede k poznání skutečného Já. Druhá část DVD je souvislým cvičením, které vychází z uvedených zásad.

CD Jóga

CD Jóga

(2007 Levné knihy)

CD je určeno těm, kteří se chtějí cvičení jógy věnovat sami doma. Nevyžaduje, aby o józe něco předem znali. Spíše očekává, že budou k sobě i ke cvičení pozorní, aby jim praxe jógy byla příjemná. Na začátek postačí klidné místo, podložka na cvičení, volný oděv a 75 minut času. Na CD je praktická lekce jógy, která obsahuje delší úvodní relaxaci, několik průpravných cviků a ásan. Závěr tvoří koncentrační technika nazývaná bahjakáša dhárana neboli soustředění na vnější prostor. Cvičení doprovází hudba Jiřího Mazánka.

Pozdrav slunci

Pozdrav slunci

(1991 Music VARS)

Na tuto legendární kazetu a desku byly vybrány jednoduché cviky, které dokáže zacvičit každý. První strana nahrávky obsahuje úvodní relaxaci a průpravné cviky, druhá strana jógové pozice (ásany) a závěrečnou relaxaci. Na vnitřku přebalu jsou cviky nakresleny a popsány pro snazší pochopení. Obě strany nahrávky na sebe navazují, ale cviky z jednotlivých stran lze provádět také samostatně. Závěrečná relaxace obsahuje sankalpu, krátké, kladně formulované přání, které se týká cvičícího a může se mu vyplnit.

Ostatní

Jóga pro lidi s postižením

Jóga pro lidi s postižením

(2010 interní publikace ČSJ)

Šest krátkých příruček věnovaných cvičení jógy u lidí s následujícím zdravotním postižením: mentálním, sluchovým, spastickým, tělesným, zrakovým a vnitřním. Knížky přehledně a stručně popisují nejen cviky a techniky jógy vhodné pro dané postižení, ale také způsoby, jak je provádět, a především to, jak k nim a k životu vůbec přistupovat. Příručky určené pro Svaz zdravotně postižených jsou doplněny obrazovým materiálem.