Novinka ze dne 26.7.2021Zájemci o zápis do kurzu pro instruktory jógy ve šk. r. 2021/ 2022 se mohou hlásit u Ing. Knaisla na adrese:joga.cz@seznam.cz. Více informací o kurzu lze najít také na záložce Kurzy. Termíny:
 • přijímací řízení = 2.-10.2021
 • 1.víkend = 15.-16.10.
 • 2.víkend = 5.-6.11.
 • 3.víkend = 10.-11.12.
 • 4.víkend = 7.-8.1.2022
 • 5.víkend = 28.-29.1.
 • 6.víkend = 11.-12.2.
 • 7.víkend = 11.-12.3.
 • 8.víkend = 8.-9.4.
 • 9.víkend = 6.-7.5.
 • 10.víkend = 24.-25.6.
  Kdo chce získat živnostenské oprávnění, musí absolvovat všeobecnou část (vědecký trénink licence B), který pořádá Vyšší odborná škola ČUS a který se koná během dvou víkendů. Více informací najdete na jejich webu: https://vos-cus.cz/trenerska-skola-kurzy/trenerska-skola/. V současné době můžete už vybírat z nabídky těchto dvojic termínů, další termíny budou vypsány později:
 • varianta = 19.-21.11.+ 3.-5.12.2021
 • nebo varianta = 25.-27.2. + 18.-20.3.2022
 • nebo varianta = 22.-24.4. + 13.-15.5.2022


  Kurz, který probíhá v současnosti, má tyto termíny pro školní rok 2020/ 21:
 • přijímací řízení = 12.9.2020
 • 1.víkend = 2.-3.10.2020
 • 2.víkend = 20.-21.11., z důvodu epidemie zrušen a nahrazen později
 • 3.víkend = 11.-12.12., tento termín řádně proběhl
 • 4.víkend = 22.-23.1.2021, z důvodu epidemie zrušen a nahrazen později
 • 5.víkend = 5.-6.2., náhradou ONLINE výuka 12.-13.2.2021 a zbylá část nahrazena později
 • 6.víkend = 26.-27.2., náhradou proběhla ONLINE výuka 26.-27.2.2021 a zbylá část nahrazena dodatečně
 • 7.víkend = 19.-20.3., náhradou proběhla ONLINE výuka jednak 12.-13.3. a jednak 19.-20.3.
 • 8.víkend = 23.-24.4., náhradou proběhla ONLINE výuka jednak 9.-10.4. a jednak 23.-24.4.
 • 9.víkend = 14.-15.5., náhradou proběhla ONLINE výuka jednak 14.-15.5. a jednak 21.-22.5.
 • 10.víkend = 25.-26.6., tento termín řádně proběhl
 • náhradou prezenčně výuka také 11.-12.6., 3.-4.9. a 17.-18.9.2021
  K živnostenskému oprávnění je třeba se zúčastnit 2 víkendů všeobecné části na VOŠ ČUS, na výběr je z těchto variant:
 • nebo varianta = 1.-3.10.+ 22.-24.10.2021
 • nebo varianta = 19.-21.11.+ 3.-5.12.2021
 • nebo varianta = 25.-27.2. + 18.-20.3.2022
 • nebo varianta = 22.-24.4. + 13.-15.5.2022