Novinka ze dne 29.1.2023Vzhledem k úmrtí Jana Knaisla jsme od září 2022 - poprvé po 30 letech - neotevřeli nové kurzy pro budoucí instruktory jógy. A neplánujeme v nich pokračovat ani v dalších letech.

Zájemci ale mohou navštěvovat kurz jógové terapie, který začal v říjnu 2022. Bližší informace o jeho pozměněné podobě, ceně a termínech najdete v samostatném odkazu.
Na kurzu se potkáte s Ivanou Knaislovou, Karlem Nešporem a Líbou Simandlovou.

Zájemci o intenzivnější seznámení s teorií a praxí technik jógy a hlubší vhled do nich se také mohou obrátit na Ivanu Knaislovou a domluvit se s ní na dalších možnostech případných seminářů.