Novinka ze dne 15.9.2020Zájemci o zápis do kurzu jógové terapie ve šk. r. 2020/ 2021 se mohou ještě přihlásit u Ing. Knaisla na adrese: joga.cz@seznam.cz.Více informací ke kurzu lze získat i na záložce Kurzy.

Termíny školení v r. 2020/21:
  • 1.víkend 18.-19.9.2020
  • 2.víkend 16.-17.10.
  • 3.víkend 27.11.-28.11.
  • 4.víkend 8.-9.1.2021
  • 5.víkend 19.-20.2.
  • 6.víkend 5.-6.3.
  • 7.víkend 16.-17.4.
  • 8.víkend 28.-29.5.