Novinka ze dne 8.4.2021Zájemci o zápis do kurzu jógové terapie ve šk. r. 2021/ 2022 se mohou již začít hlásit u Ing. Knaisla na adrese: joga.cz@seznam.cz. Více informací ke kurzu lze získat i na záložce Kurzy.

Termíny pro současný kurz jógové terapie v r. 2020/21:
  • 1.víkend 18.-19.9.2020
  • 2.víkend 16.-17.10. = tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen a nahrazen 4.-5.12.
  • 3.víkend 27.11.-28.11. = tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen a bude nahrazen později
  • 4.víkend 8.-9.1.2021 = tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen a bude nahrazen později
  • 5.víkend 19.-20.2., tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen, náhradou proběhla ONLINE výuka 19.-20.2.2021 a zbytek bude nahrazen později
  • 6.víkend 5.-6.3., tento TERMÍN neproběhl prezenčně, ale náhradou proběhla ONLINE výuka jednak 5.-6.3. a jednak 26.-27.3.2021
  • 7.víkend 16.-17.4., tento TERMÍN neproběhne prezenčně, ale náhradou proběhne ONLINE výuka jednak 16.-17.4. a jednak 7.-8.5.2021
  • 8.víkend 28.-29.5.