Novinka ze dne 1.3.2021Zájemci o zápis do kurzu jógové terapie ve šk. r. 2021/ 2022 se mohou již začít hlásit u Ing. Knaisla na adrese: joga.cz@seznam.cz. Více informací ke kurzu lze získat i na záložce Kurzy.

Termíny pro současný kurz jógové terapie v r. 2020/21:
  • 1.víkend 18.-19.9.2020
  • 2.víkend 16.-17.10. = tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen a nahrazen 4.-5.12.
  • 3.víkend 27.11.-28.11. = tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen a bude nahrazen později
  • 4.víkend 8.-9.1.2021 = tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen a bude nahrazen později
  • 5.víkend 19.-20.2., tento TERMÍN byl z důvodu epidemie zrušen, náhradou proběhla částečná ONLINE výuka 19.-20.2.2021, zbytek bude nahrazen později
  • 6.víkend 5.-6.3., tento TERMÍN bude z důvodu epidemie zrušen, náhradou proběhne částečná ONLINE výuka 5.-6.3.2021, zbylá část bude nahrazena dodatečně
  • 7.víkend 16.-17.4.
  • 8.víkend 28.-29.5.