Novinka ze dne 15.1.2023


Dne 31.3.2022 opustil své fyzické tělo Jan Knaisl. Děkuji všem, kteří se mnou vzpomínáte, vaše vzkazy jsou pro mne útěchou i povzbuzením. Ivana Knaislová. Kdo by chtěl někdy využít malé pietní místo pro položení svíčky nebo vzkazu, najde ho před budovou školy SOU Ohradní 57, Praha 4 - Michle.

Příslib od vydavatele Ing. Kvasničky z nakladatelství Vodnář vydat naši beznadějně vyprodanou knihu Unijóga , která se chystá k tisku už skoro tři roky, dostal konkrétnější obrysy. Začátkem ledna 2023 by měla jít do sazby. Půjde o reedici, ale s nově nafocenými fotkami a mírně upraveným textem. Knihu nakladatel už dávno dokončil pro tisk a nyní je naděje, že nedostatek papíru a drahé energie, které brzdily její vydání, jsou už minulostí. Snad tedy aspoň dodatečně její vydání uctí památku Honzy Knaisla.

Rozhovor s Ivanou a Honzou Knaislovými najdete v knize z nakladatelství Vyšehrad. Jmenuje se Spojeni jógou a její autorka Olga Tajovská v ní formou rozhovoru představila řadu osobností jógy kdysi a dnes.


MUDR. Karel Nešpor nabízí pro DOBROU NÁLADU všem připomenout si jednoduchá pravidla a činí to humorným způsobem. Podívejte se.
https://youtu.be/NZSXYCRYpuE
https://youtu.be/lrVElPrf3qc
https://youtu.be/kJBHoNDQxjs

Pro pohodu v duši v dobách nelehkých vám všem může pomoci Mahá mritjundžája mantra, která "chrání před nebezpečími, ale dává také nadhled, odstup a vyvolává chladnou extázi" (citát MUDR. Karla Nešpora). Na videu najdete její recitaci z úst samotného sw. Satyanandy z Bihárské školy jógy. Dobré je představovat si Šivu nebo jantru. https://www.youtube.com/watch?v=wUtRzXLFOpg

Poslechněte si z archivu Českého rozhlasu 2 vysílání pořadu Káva o čtvrté, věnovaného józe, kde byl 18.1.2018 hostem redaktorky Světlany Lavičkové Ing. Jan Knaisl.
Pořad najdete na odkazu: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3972097


DALŠÍ AKCE ČESKÉHO SVAZU JÓGY, z.s.:

  • Členství v International Yoga Olympic Committee = Český svaz jógy se stal na jaře 2020 členem mezinárodní organizace jógy International Yoga Olympic Committee. Víc informací o organizaci najdete na webu http://www.yogaolympic.org/. V srpnu 2020 pořádala organizace první mezinárodní olympijské hry v józe v různých kategoriích, jejichž podstatou nebylo soutěžení, ale sdílení myšlenek jógy v různých formách. Za Českou republiky se olympiády zúčastnil Jan Knaisl v kategorii "ásany - senior 50+" a umístil se krásném 11.místě, jako druhý z Evropanů. V současné době (na přelomu roku 2021 a 2022) se tato organizace pokouší ve spolupráci s International Yoga Federation, jehož členem náš svaz také je, dosáhnout toho, aby jóga byla uznána mezinárodním olympijským sportem. Jednotlivé asociace z různých zemí nyní mají za úkol získat ve své zemi pověření k tomu, aby zastupovali danou zemi v mezinárodní olympijské organizaci. Zároveň probíhá proces začlenění jógového olympijského hnutí do mezinárodních sportovních struktur včetně uznání jógy jako disciplíny.


  • Volební valná hromada ČSJ 2022 proběhla v sobotu 18.června 2022. Schůze byla usnášeníschopná, v jejím průběhu byly schváleny všechny potřebné zprávy a dokumenty a v diskusi zazněly příspěvky vedoucích některých oddílů. Volební valná hromada uctila minutou ticha a zpěvem mantry Óm úmrtí svého dlouholetého předsedy Ing. Jana Knaisla a následně si zvolila nové vedení. Na základě voleb byl do čela svazu na další 4 roky jako předseda zvolen Karel Žižka. Do výkonného výboru byl kromě Herberta Konečného, Ing. Hochmajera a Mgr. Simandlové ještě zvolen Mgr. Jan Čupera. Odpolední program valné hromady s MUDr. Karlem Nešporem, CSc. o zdravých emocích se vydařil a potěšil všechny zúčastněné.


  • Úterý21.června 2022 = oslava Mezinárodního dne jógy. Akce je vždy v režii jednotlivých oddílů a klubů jógy.


  • Tradiční podzimní akce Den s jógou v Ostravě 2022 se konala v sobotu 12.listopadu 2022 od 9 do 16 hod. V celodenním programu jste se mohli setkat s lektory Ivanou Knaislovou (program S jógou na cestě životem), Líbou Simandlovou (program Gymnastika jógy podle Z. Bronislavské) a Vítkem Oramem (Cviky pro každého). Jsme rádi, že se opět sešlo tolik nadšených cvičenců a obětavých cvičitelů najednou - číslo 160 je úžasné. Atmosféra byla obohacující, dělná a přátelská. Na závěr tradičně proběhl i oblíbený koncert Hudba k tichu. V neděli se konal každoroční výstup na Solárku, kde se potkalo mnoho přátel jógy.

  • Bližší informace k akci v roce 2023 budou později opět k dispozici u Herberta Konečného na mailové adrese: jogaostrava@seznam.cz.    Činnost Českého svazu jógy, z.s., zejména kurzy pro budoucí cvičitele jógy, byla realizována s pomocí dotačního programu MŠMT, Projekt V. Nově s pomocí dotačních výzev Národní sportovní agentury.