FAQ

Nutné to není, i když jakákoliv předchozí praxe studenta je vhodná, protože mu při osvojování znalostí a dovedností pomůže.

Kurzy II.třídy jsou otevřené úplně všem, kteří mají zájem se něco o józe dozvědět. Kurzy se zaměřením na jógovou terapii již předpokládají předchozí vzdělání v józe na úrovni II.třídy (ať máte kurz dokončený, nebo ještě ne).

Ne, nejsou. Jedinou podmínkou pro dokončení kurzu II.třídy je dosažení 18 let věku.

Protože Český svaz jógy,z.s. se přípravě lektorů jógy a vzdělávání v józe věnuje již od začátku 90. let minulého století.

Připravil a prosadil podobu studia I.třídy jógy v ČR (nejvyššího stupně vzdělání v józe) a každý rok také pořádá akreditované školení jógy II.třídy (pro instruktory jógy), které je potřeba v případě živnostenského oprávnění. Těm, kteří chtějí studovat jógu dál, nabízí kurzy jógové terapie. Pod vedením lektorů Jana a Ivany Knaislových prošly těmito kurzy již stovky úspěšných a spokojených absolventů.

Erudicí, tj. dlouholetými zkušenostmi lektorů s vedením kurzů pro veřejnost. Jejich pedagogické vzdělání i vzdělání v józe a také dlouholetá osobní praxe jim umožnila vytvořit ucelený, propracovaný systém výuky. Jeho prostřednictvím si uchazeči nejen mnoho věcí osvojí, ale také se leccos o sobě dozví.

Situaci lze řešit. Po předchozí dohodě s lektory si lze ve výjimečných případech ze závažných důvodů domluvit náhradní řešení.

Je i není. V případě, že máte zájem získat osvědčení o absolvování kurzu II.třídy kvůli vydání živnostenského oprávnění, pak to nutné je. Všeobecná část neboli vědecký trénink licence B je nezbytnou součástí kurzu II.třídy, což vyžaduje MŠMT.

Pokud chcete kurz II.třídy vystudovat především kvůli sobě, všeobecné části se zúčastnit nemusíte.

Pokud jste všeobecnou část nedávno absolvovali v souvislosti s jinými kurzy a doložíte to potvrzením, kurz znovu absolvovat nemusíte.

Máte-li dojem, že jste v předchozích letech absolvovali vzdělání podobné všeobecné části, můžete se zkusit domluvit s příslušným subjektem, zda by vám vystavil písemné potvrzení, jímž garantuje rozsah a obsah všeobecné části. Bude-li potvrzení dostačující, kurz všeobecné části absolvovat nemusíte.

Ano, při přijímacím řízení pro kurz II.třídy budou Ivana a Jan Knaislovi uchazečům o kurz k dispozici. Seznámí je s podobou kurzu, budou odpovídat na dotazy apod. Spolu s nimi se pohovoru také účastní Líba Simandlová, předsedkyně zkušební komise.

V případě nástavbového studia jógové terapie většina studentů oba lektory již zná nebo se s nimi může seznámit prostřednictvím jejich knih či nahrávek nebo návštěvou jejich cvičení v oddíle.